1. Qúa trình hình thành và phát triển

 

Trung tâm y tế huyện được tách thành Trung tâm Y tế Mỏ Cày và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh từ tháng 10/2000. Đến ngày 25 tháng 3 năm 2009 Trung tâm Y tế Mỏ Cày Nam được tách ra từ TTYT Mỏ Cày theo Nghị định số 08/CP ngày 9 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ Việt Nam. Thực hiện quyết đinh số 298/QĐ- SYT ngày 01 tháng 7 năm 2009 của sở Y tế V/v đổi tên Trung tâm y tế dự phòng huyện; thành; thị thành Trung tâm y tế huyện; từ ngày 1/7/2009 Trung tâm y tế dự phòng huyện Mỏ Cày Nam đổi tên thành Trung tâm y tế huyện Mỏ Cày Nam và tiêp nhận bàn giao cơ sở vật chất, nhân lực trạm y tế 16 xã, thị trấn trong huyện.

Trung tâm y tế huyện Mỏ Cày Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các Bệnh viện tỉnh, bệnh viện khu vực Cù Lao Minh, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và các Trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh.

Trung tâm y tế huyên Mỏ Cày Nam là đơn vị hành chính sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có trụ sơ, có con dấu riêng , và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước.

2. Quy mô tổ chức bộ máy

Hiện tại về mô hình tổ chưc Trung tâm y tế huyện gổm 05 khoa và 02 phòng Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS; Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm; Khoa Y tế công cộng; Khoa Xét nghiệm và Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, 02 Phòng chức năng và 17 trạm y tế xã/ thị trấn trực thuộc.

Nhân lực Trung tâm y tế huyện gồm 49 CBCNV làm nhiệm vụ chuyên môn là phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và 113 cán bộ tại PKKV và trạm y tế các xã làm nhiệm vụ khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu cho bệnh nhân tại địa phương.

3. Cơ cấu tổ chức TTYT huyện Mỏ Cày Nam

* Ban giám đốc: Có 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc.

* Các phòng ban gồm:

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

* Các khoa chuyên môn gồm:

- Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS;

- Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Khoa Y tế công cộng;

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Khoa xét nghiệm;

*Phòng khám Đa khoa khu vực: 01

* Trạm y tế xã/ Thị trấn gồm: 17

* Nhân lực hoạt động: Trung tâm có 162 CBCC – VC, trong đó:

- Cán bộ có trình độ đại học: 33

- Bác sỹ : 30 (Bsy CKI: 10, Bsy CKII: 01, BS ĐK: 19)

- Dược sỹ đại học:01

- Cán bộ có trình độ trung cấp: 87 (Y sỹ: 59; dược trung sỹ TC: 02, Kế toán trung học: 02. Điều dưỡng, rung học: 11; KTVXN; 02)

Cơ sở vật chất văn phòng làm việc của Trung tâm y tế được dự án của sở y tế và UBND tỉnh đầu tư đưa vào sử dụng từ tháng 03/2012.

Cơ sở vật chất trạm y tế các xã xây dựng củng cố tại 17/17 xã, đảm bảo phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân địa phương. Hiện tại đã xây dựng được 01 Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (Đa Phước Hội), kế hoạch 2012 được phê duyệt xây dựng 04 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (Tân Hội, Định Thủy, An Thới, Cẩm Sơn)

4. Chức năng nhiệm vụ của TTYT huyện:

* Chức năng

Trung tâm Y tế huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

Quản lý chỉ đạo trạm y tế các xã/ Thị trấn trong huyện thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

* Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyên phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

+ Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bênh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

+ Tham gia đào tạo, đào tạo lai, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế ấp và các cán bộ khác;

+ Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa hoc, ứng dụng các tiến bộ khoa học, ký thuật về lĩnh vực liên quan;

+ Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

+ Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ  chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của phap luật;

+ Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện giao.

5. Một số hoạt động của đơn vị

Trong những năm qua TTYT huyện đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân trong huyện như: Vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống khống chế dịch bệnh; hướng dẫn nhân dân trong đia bàn thay đổi nhân thức hành vi có hại tới sức khỏe xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh có lợi cho sức khỏe.

Tổ chức chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật trạm y tế các xã/thị trấn trong địa bàn thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân như: TCMR,PCSR,PC lao, Chương trình tâm thần cộng đồng VSATTP,PCSDD; CSSKSS,PCHIV/AIDS,VSMT...vv

Phối kết hợp với cấp ủy đảng chính quyền các xã tổ chức chỉ đạo Trạm y tế các xã xây dựng đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hiện tại đã có 17/17 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Đơn vị đã thường xuyên cải cách đổi mới hình thức quản lý, lề lối làm việc giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế dự phòng  chăm sóc sức khỏe .

Đội ngũ y bác sỹ, điều dưỡng viên cán bộ y tế thường xuyên được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, quản lý, rèn luyện y đức để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chỉ đạo trạm y tế xã/ Thị trấn làm tốt nhiệm vụ cấp cứu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục sức khỏe nhân dân.

Tình hình dịch bệnh đã giảm đáng kể, không có dịch bệnh lớn xảy ra trong địa bàn, sức khỏe được cải thiện, chất lượng cuôc sống được nâng lên rõ rệt.

Hiện nay Trung tâm y tế huyện đang tích cực đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiên đại hóa, xây dựng Trung tâm y tế huyện giữ vững lá cờ đầu của ngành y tế vào những năm về sau.

 

Đăng Nhập

THĂM DÒ Ý KIẾN

Giao Diện Website ?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay342
mod_vvisit_counterHôm qua664
mod_vvisit_counterTuần này7065
mod_vvisit_counterTuần trước8045
mod_vvisit_counterTháng này28972
mod_vvisit_counterTháng trước40647
mod_vvisit_counterTất cả766716

SỐ NGƯỜI ĐANG ONLINE

Hiện có 1 khách Trực tuyến
You are here  : Trang chủ GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU CHUNG chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế

HỘI ĐÔNG Y HUYỆN MỎ CÀY NAM TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ HỘI VIÊN ĐÔNG Y CƠ SỞ NĂM 2012

HỘI ĐÔNG Y - Thứ tư, 17 Tháng 10 2012
(7382)
Đọc thêm...

THÔNG TƯ 49 VỀ YHCT

Tâm - Thứ năm, 23 Tháng 8 2012
(4059)

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 49/2011

Tâm - Thứ năm, 23 Tháng 8 2012
(3891)

Quy Chế

Tâm - Thứ ba, 07 Tháng 8 2012
(3604)

DANH MỤC THUỐC BÁO CÁO (I)

Tâm - Thứ hai, 14 Tháng 5 2012
(3995)